ROCHE行星減速機


90度轉角減速機

如果您對該產品感興趣的話,可以給我們留言

產品名稱:90度轉角減速機

產品型號:WS60-115


簡單介紹

型號:WS42\WS60\WS90\WS115;比數:2比;精度可到到1弧分以內;安裝方式有A型(出力端為轉角),B型(出力端為行星)

詳細介紹

ROCHE减速机2014-9 版有改p0-16.jpg

ROCHE减速机2014-9 版有改p0-17.jpg

ROCHE减速机2014-9 版有改p0-18.jpg

ROCHE减速机2014-9 版有改p0-19.jpg

ROCHE减速机2014-9 版有改p0-20.jpg

ROCHE减速机2014-9 版有改p0-21.jpg

ROCHE减速机2014-9 版有改p0-22.jpg

ROCHE减速机2014-9 版有改p0-23.jpg